Met recht vertrouwd

Uw zakelijke notariële dienstverlening vanuit Prinsenbeek

Uw bedrijf in de regio Breda in goede handen vanaf de start

Wie een eigen bedrijf start, heeft te maken met allerlei juridische en financiële vragen. Wie heeft bijvoorbeeld de leiding in handen en wie is financieel aansprakelijk? Hoe gaat een statutenwijziging in zijn werk? En hoe worden de uitgifte of overdracht van aandelen, de koop van een bedrijfspand of de ontbinding van een bedrijf geregeld? Allemaal zaken die bij de deskundigen van Prinsenhof in vertrouwde handen zijn.


Onderneming & rechtspersonen | Bedrijfspand & hypotheek

Maak direct een afspraak.

Contact

Onderneming & rechtspersonen

Oprichten en ontbinden van rechtspersonen

Een bedrijf kan verschillende juridische vormen hebben, zoals een bv, een nv, een vof, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een eenmanszaak. Voor alle vormen gelden eigen regels op het gebied van bestuur, financiële aansprakelijkheid en de beëindiging van de rechtspersoon. Ook de consequenties verschillen. Het is van belang om een weloverwogen keuze te maken die past bij uw situatie. Laat u adviseren door Prinsenhof.

Wijziging statuten

In de statuten staan de spelregels van een rechtspersoon. Een notaris heeft de statuten vastgelegd. Ook een wijziging van de statuten moet bij de notaris plaatsvinden.

Bedrijfsovername en -opvolging

Wie een bedrijf wil overnemen, uitbreiden of overdragen aan een ander, krijgt met tal van juridische en financiële vraagstukken te maken. Prinsenhof kan u terzijde staan bij het beantwoorden van deze vragen.

Aandelentransactie

Voor het overdragen van aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) is een notariële akte van levering nodig. In deze akte staan de gegevens van de betrokken partijen, de titel van de rechtshandeling, de herkomst van de aandelen, het aantal en de soort aandelen en de voorwaarden van de levering. In het aandeelhoudersregister van de bv en voorgaande akten kan de notaris zien wie de rechthebbende houder is van de aandelen die worden overgedragen.

Fusie en reorganisatie

Een juridische fusie met een andere rechtspersoon of een opsplitsing kan wenselijk of nodig zijn. Dat brengt allerlei juridische en financiële vragen met zich mee. Er zijn verschillende mogelijkheden. Datzelfde geldt voor een reorganisatie. Een verandering van de structuur van een onderneming kan fiscale redenen hebben. Andere redenen zijn het beperken van de aansprakelijkheid of het vereenvoudigen van de bedrijfsstructuur.

Meer weten? Neem contact op

Bedrijfspand & hypotheek

Bedrijfspand kopen

Bij de aankoop van een bedrijfspand is geen schriftelijke koopovereenkomst vereist, zoals bij de aankoop van een woning het geval is. Een mondelinge overeenkomst is voldoende. Desondanks is het verstandig om de afspraken tussen de kopende en verkopende partij schriftelijk vast te leggen. 

Fiscale begeleiding onroerendgoedtransacties

Wie een bedrijfspand koopt, moet meestal overdrachtsbelasting betalen. In sommige gevallen is alleen btw verschuldigd, maar er zijn ook transacties waarbij zowel de overdrachtsbelasting als btw moet worden afgedragen.
Vraag Prinsenhof om advies via 076 - 543 44 44.