Met recht vertrouwd


Groot nieuws Prinsenhof NotarissenOp 2 maart is Anne-Marie Snel, na haar benoeming, beëdigd als notaris te Breda.Vanaf deze datum is Prinsenhof dus een maatschap tussen


Dhr. mr. A.R.N.J. Rouppe van de Voort  en  Mw. mr. A. Snel.