Met recht vertrouwd

Hoe laat u een erfenis zo voordelig mogelijk uitpakken?

Uw notaris in Prinsenbeek adviseert u over estateplanning

Wie erft moet erfbelasting en soms ook inkomstenbelasting betalen. Estateplanning is erop gericht om zo min mogelijk erfbelasting af te dragen. Dat kan door uw nalatenschap zorgvuldig te analyseren en daarna maatregelen te nemen. Prinsenhof is deskundig op dit gebied en helpt u hierbij. De uitkomst is een verantwoorde planning van uw nalatenschap die fiscaal zo voordelig mogelijk is en waarbij het vermogen de juiste bestemming krijgt.

Estateplanning omvat onder meer: 

Het testament | Erfenis aanvaarden | Schenkingen

Maak direct een afspraak.

Contact

Het testament

Wie een goed testament heeft, kan veel erfbelasting besparen. Er zijn verschillende testamentvormen die behulpzaam kunnen zijn.

Wilt u ook een testament opstellen zodat uw wensen voor nabestaanden helder en eenduidig zijn? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.


Huwelijkse voorwaarden

De wijze waarop u bent getrouwd – in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden – is bepalend voor de omvang van de nalatenschap.

Is in de huwelijkse voorwaarden bepaald dat uw vermogens gescheiden blijven, dan is het verstandig om de huwelijkse voorwaarden aan te passen. Zeker als de vermogens uiteenlopen en degene met het grootste vermogen als eerste overlijdt. De langstlevende krijgt op basis van het huwelijksvermogensrecht de helft van het vermogen als de huwelijkse voorwaarden worden gewijzigd, alsof er sprake is van gemeenschap van goederen. De huwelijkse voorwaarden helemaal opheffen heeft hetzelfde effect: u hoeft dan geen erfbelasting betalen. Een ander effect kan zijn dat het vermogen uiteindelijk in twee gelijke delen naar uw kinderen gaat. Hiermee optimaliseert u de mogelijkheden.

Schenkingen

Het betalen van minder erfbelasting na het overlijden bereikt u ook met schenkingen. Bovendien ervaart u dan het plezier om tijdens uw leven geld te geven aan uw (klein)kinderen of goede doelen. Het is mogelijk om echt te schenken of op papier. Als u echt schenkt, neemt uw nalatenschap af.

Beschikt u niet over contant geld of wilt u voldoende vermogen achter de hand houden, dan kan schenken op papier een uitkomst zijn. Voor schenken op papier is een notariële akte vereist. Over het geschonken bedrag betaalt u jaarlijks 6 procent rente.

In een schenkingsakte kunt u onder andere ook een uitsluitingsclausule, een inbrengvrijstelling of een bewindregeling opnemen.

Meer weten? Neem contact op

Brochure

Erfenis aanvaarden

Wie erft, heeft drie keuzes. Ten eerste kunt u de erfenis zuiver aanvaarden. Dan erft u alle bezittingen, maar draait u ook op voor schulden van de overledene als deze hoger zijn dan het geërfde vermogen. Een tweede optie is de erfenis beneficiair aanvaarden. Als de schulden hoger zijn dan het geërfde vermogen, bent u niet aansprakelijk. Tot slot kunt u de erfenis verwerpen. In dat geval bent u niet verantwoordelijk voor de nalatenschap.

Het is zaak een gefundeerde keuze te maken uit de drie opties. Een keuze is namelijk definitief. Het is ook verstandig om pas te handelen als het saldo van de nalatenschap bekend is. Handelt u eerder – bijvoorbeeld door de inboedel mee te nemen of de huur op te zeggen – dan geldt de eerste keuzemogelijkheid: de nalatenschap is zuiver aanvaard. Wees dus voorzichtig en laat u goed informeren.

Als u de erfenis beneficiair aanvaardt of verwerpt, bent u verplicht een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Daaraan zijn kosten verbonden. De notaris kan de verklaring namens u bij de rechtbank afleggen. Na een beneficiaire aanvaarding volgt de wettelijke vereffening. Dat is de afwikkeling van de nalatenschap volgens speciale regels.


Meer informatie

Zie het onderdeel "Schenken, erven en nalaten" op de website www.notaris.nl. Klik op de link voor de brochure “Een erfenis, wat nu?” en/of de video’s “Erfenis” en “Executeur”.

Neem contact op voor advies

Verklaring van erfrecht en afwikkeling

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat wie is overleden, wat er in het eventuele testament staat, wie de erfgenamen zijn, hoe de erfenis is aanvaard en wie bevoegd is om de nalatenschap te beheren. Een verklaring van erfrecht op laten maken na het overlijden is niet verplicht. Toch is deze veelal wel nodig om te kunnen beschikken over de erfenis. Zo vragen banken en verzekeraars bijvoorbeeld regelmatig naar zo’n verklaring om zeker te weten dat ze te maken hebben met de werkelijke erfgenamen.

De erfgenamen of de executeur hebben de taak om de erfenis af te wikkelen, inclusief de verdeling. Meestal komt er juridisch veel kijken bij het aanvaarden van een erfenis. Bovendien kan de afwikkeling lang duren, vooral als de erfgenamen niet op één lijn zitten.

Prinsenhof helpt u bij het afwikkelen van de nalatenschap. Bijvoorbeeld door te adviseren over juridische kwesties, door geschillen op te lossen en door de aangifte erfbelasting voor u te verzorgen.


Meer informatie

Zie het onderdeel "Schenken, erven en nalaten" op de website www.notaris.nl. Klik op de link voor de video's “Erfenis” en “Executeur”.

Vraag ons naar de mogelijkheden