Met recht vertrouwd

Covid-19


Corona Protocol


In verband met de verscherpte richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid heeft Prinsenhof Notarissen besloten per direct een aantal maatregelen te treffen.1. Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09:00 uur tot 17.00 uur geopend is, zullen wij gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële

     zorgplicht naar onze mening verantwoord besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp voeren.


2. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

3. Als u ons kantoor bezoekt, verzoeken wij u een mondkapje te dragen en uw handen te ontsmetten.

    U mag erop rekenen dat onze medewerkers van hun kant ook al het mogelijke doen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

4. Gedurende de periode dat dit coronaprotocol geldt, zullen wij u geen hand geven, geen koffie en thee serveren en gepaste afstand houden. 

    De betrokkenheid bij u en uw dossiers zal echter even groot zijn als voorheen.

5. Conform het advies van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zullen wij per transactie nagaan of een notariële akte ook middels

    een onderhandse volmacht kan worden getekend. Als dat mogelijk is, nemen wij contact met u op; zo kunnen wij de momenten van fysieke 

    ontmoetingen tot het minimum beperken.


6. Wij kunnen bij het inplannen van een afspraak telefonisch informeren en/of vooraf aan uw bezoek naar uw gezondheidstoestand en omstandigheden die 

    mogelijk tot een coronabesmetting van u hebben geleid. Als wij het onverantwoord vinden u te ontvangen, zullen wij samen met u naar een alternatief zoeken.


7. Indien u:

- vermoedt dat u drager van het coronavirus bent;
- mensen heeft ontmoet die positief getest zijn op het coronavirus;
- onlangs in een gebied bent geweest met een verhoogde kans op corona;
- mensen uit een coronagebied fysiek heeft ontmoet, 

verzoeken wij u ons daarvan - ook ongevraagd - in kennis te stellen. 


8. Indien u bij het passeren van de akte geld dient (bij) te betalen, verzoeken wij u dit middels een pinbetaling te doen.

    Zo kan het gevaar op besmetting worden ingedamd.


9. Gedurende de periode dat dit coronaprotocol van kracht is, zullen wij met grote terughoudendheid legalisaties uitvoeren. Wij adviseren u daarom contact op te
    nemen met de notaris ten overstaan van wie de akte zal worden gepasseerd. Betreffende notaris kan u wellicht een alternatieve mogelijkheid bieden, waarmee

    uw akte toch op tijd kan passeren. De KNB heeft aan alle notariskantoren een schrijven gestuurd waarin is uiteengezet hoe gehandeld kan worden tijdens deze
    noodsituatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne-Marie Snel