Met recht vertrouwd

De notariele volmacht

Alternatief voor bewind

De komende jaren wordt in Nederland de gemiddelde leeftijd steeds hoger. Gelukkig worden mensen in veel gevallen ook gezonder ouder, maar soms is dat niet het geval.

Het kan voorkomen dat u in de situatie komt dat u niet meer wilsbekwaam bent. U kunt daarbij denken aan Alzheimer (dementie), afasie, coma enzovoort. In dat geval kunt u uw eigen financiële zaken niet meer regelen. Ook uw echtgenoot kan dat niet, zelfs niet wanneer u bent gehuwd in gemeenschap van goederen.

Wanneer vervolgens het huis moet worden verkocht, kan dat tot problemen leiden. Als een eigenaar niet wilsbekwaam is, kan de verkoop alleen nog plaats vinden wanneer ten behoeve van de wilsonbekwame eigenaar een bewind wordt aangevraagd.

In geval van een bewind wijst de kantonrechter iemand aan die de financiële zaken voor de wilsbekwame gaat regelen. Meestal zal dit de echtgeno(o)t(e) zijn of een van de kinderen. Gedurende het bewind blijft de kantonrechter controle uitvoeren. Jaarlijks moet namelijk rekening en verantwoording worden afgelegd en voor belangrijke rechtshandelingen is machtiging van de kantonrechter nodig.

Dit kunt u allemaal voorkomen door tijdig – in leven en welzijn – uw voorzorgsmaatregelen te nemen. U kunt bijvoorbeeld een notariële volmacht aan uw echtgeno(o)t(e) of uw kinderen verlenen.

Een notariële volmacht geeft, net als de bankvolmacht, de bevoegdheid om te beschikken over bankrekeningen. Met een notariële volmacht kunt u daarnaast echter nog veel meer. Ook het huis kan - zonder tussenkomst van de kantonrechter – worden verkocht. Bovendien kan een notariële volmacht helpen om te voorkomen dat u een hoge eigen bijdrage voor de AWBZ (opname verpleegtehuis) moet betalen.

De notaris checkt bij het ondertekenen van de akte of de volmachtgever wilsbekwaam is. Met de volmacht geeft u immers veel bevoegdheden uit handen. De volmachtgever moet dus zonder twijfel de gevolgen van de volmacht begrijpen en deze overzien. Bij twijfel kan de notaris, in overleg met de cliënt, een (onafhankelijke) arts vragen om een verklaring af te geven over de wilsbekwaamheid.

Heeft u nog vragen? Prinsenhof vertelt u hier graag meer over.

 

Maak direct een afspraak

Contact
 

Maak direct een afspraak

Contact